Ga naar hoofdinhoud

In verband met het coronavirus roept de overheid op om horeca en sportclubs te sluiten. Vanzelfsprekend geven wij hier gehoor aan en zullen we de deuren van BijHoen Fitness & Wellness per direct sluiten tot nader order. We houden iedereen via de website en social media op de hoogte over de ontwikkelingen. Het wordt een hele moeilijke tijd komende periode met veel onzekerheid, maar met deze maatregel doen wij er in ieder geval alles aan om de verspreiding van het virus te beperken. Wij wensen ieder veel gezondheid en roepen op voldoende maatregelen te treffen.

 

Wanneer gaat de club weer open?

We volgen de richtlijnen van RIVM. Tot nader order, maar minimaal tot en met 20 mei 2020, is de club gesloten. Houd onze website of social media in de gaten wat de vervolgstappen zullen zijn.

We begrijpen dat onze leden met vragen zitten zoals ‘Wat gebeurt er met mijn lidmaatschap?’ en ‘Heb ik recht op compensatie?’. Terechte vragen in deze bizarre tijden. Als club staan we voor een uitzonderlijk dilemma: enerzijds willen we onze leden maximaal compenseren, maar anderzijds moeten we aan al onze verplichtingen voldoen. De lonen van ons personeel, rentes, aflossingen, belastingen, huisvestingskosten en vaste lasten lopen gewoon door. De overheid heeft aangegeven (gedeeltelijk) te compenseren, maar het is nog onduidelijk op welke wijze en op welke termijn. We hebben daarom alle financiële maatregelen getroffen om het hoofd boven water te houden.

Het opschorten van de betalingsverplichting zou grote gevolgen hebben voor ons bedrijf en dus ook voor jou als lid. Toch zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om compensatie aan te bieden en willen we voor jou zo snel mogelijk duidelijkheid hierover bieden. Alle leden hebben hierover een mail ontvangen om deze mogelijkheden te bespreken.